Việt kiều bị tạt axít, cắt gân: Đã khoanh vùng đối tượng