Vietjet đạt giải Hãng hàng không chi phí thấp tại khu vực châu Á