Vietjet mở 2 đường bay quốc tế mới từ Đà Nẵng đi Hongkong và Singapore