Vietjet phục vụ 2,2 triệu lượt hành khách sau 5 năm cất cánh tại Thanh Hóa