Vietjet tri ân 100 triệu hành khách với 'Bay khắp Châu Á, Săn máy bay 1k vàng'