Vinaseed (NSC) báo lãi 115 tỷ đồng nửa đầu năm, giảm 7% so với cùng kỳ

Riêng LNST quý 2/2019 của Vinaseed giảm trên 25% so với quý 2/2018.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Trung Ương (Vinaseed – mã chứng khoán NSC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 đạt 464,6 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Trong BCTC công ty thể hiện, tổng doanh thu quý 2 đạt 526,7 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái, tuy nhiên các khoản giảm trừ doanh thu – mà chủ yếu là hàng bán bị trả lại và chiết khấu thương mại lại gấp 3 cùng kỳ, trên 62 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần giảm sút mạnh.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt hơn 2,6 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số chưa đến 1 tỷ đồng quý 2 năm ngoái chủ yếu do ghi nhận thêm khoản cổ tức, lợi nhuận được chia. Chi phí tài chính xấp xỉ bằng cùng kỳ, gần 4,8 tỷ đồng dù chi phí lãi vay tăng mạnh, chủ yếu do quý 2 năm ngoái công ty ghi nhận khoản chiết khấu thanh toán lớn.

Trừ thêm các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…thì quý 2 Vinaseed còn lãi sau thuế 57 tỷ đồng, giảm 25% so với quý 2/2018, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 65 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 802,5 tỷ đồng, giảm 5% so với nửa đầu năm ngoái và mới thực hiện được 45% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng, giảm 7% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và mới chỉ hoàn thành 44% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 111,6 tỷ đồng. EPS đạt 6.348 đồng.

Xem thêm BCTC quý 2/2019

Theo Nam Hà/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/vinaseed-nsc-bao-lai-115-ty-dong-nua-dau-nam-giam-7-so-voi-cung-ky-42019187114456494.htm

Tags: Vinaseed NSC  |  doanh thu  |  năm ngoái  |  chi phí  |  Lợi nhuận  |  chủ yếu  |  lợi nhuận sau thuế  |  chiết khấu  |  cổ đông