Vĩnh Phúc tuyển dụng đặc cách hàng trăm giáo viên năm 2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành công văn tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020.

Theo đó, để triển khai, thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo và yêu cầu Giám đốc các Sở Nội vụ, GDĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; công văn 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước...

Chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách tối đa bằng số lượng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hiện đang hợp đồng theo vị trí việc làm (ảnh minh họa)

Đối tượng tuyển dụng đặc cách là giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh đã có thời gian ký hợp đồng lao động, đóng BHXH bắt buộc từ ngày 31/12/2015 trở về trước trong chỉ tiêu HĐND tỉnh giao hàng năm đối với giáo viên mầm non và trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao hàng năm đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở của UBND các huyện, thành phố.

Việc tuyển dụng đặc cách thực hiện trên nguyên tắc, đối tượng tuyển dụng đang hợp đồng tại huyện, thành phố nào thì đăng ký tuyển dụng tại huyện, thành phố đó, đang hưởng lương theo vị trí giáo viên nào thì đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên đó. Trường hợp đến thời điểm tuyển dụng đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao hơn thì được đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên yêu cầu trình độ đó nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách là chỉ tiêu số lượng người làm việc khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (không bao gồm số chỉ tiêu nhân viên) được UBND tỉnh giao nhưng chưa sử dụng và tối đa bằng số lượng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hiện đang hợp đồng theo vị trí việc làm giảng dạy từ ngày 31/12/2015 trở về trước tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố quyết định phân bổ số lượng người làm việc cho đơn vị sự nghiệp công lập (GDĐT) và giáo viên mầm non theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao cho các huyện, thành phố năm 2020.

Công tác tuyển dụng phải căn cứ vào định mức và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của từng đơn vị; thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, chất lượng.

Người được tuyển dụng phải đáp ứng các quy định của Bộ GDĐT về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm; có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Phương Anh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/vinh-phuc-tuyen-dung-dac-cach-hang-tram-giao-vien-nam-2020-20200606185801431.htm

Tags: Vĩnh phúc  |  tuyển dụng  |  giáo viên  |  mầm non  |  chỉ tiêu  |  tiểu học  |  Trung học  |  đặc cách  |  số lượng  |  Hợp đồng