Virus nCov lan ra 29/31 tỉnh thành TQ: Thời gian vàng đã qua, chuyên gia 'đào tẩu' khi thấy cảnh hãi hùng ở Vũ Hán