Vợ bắt chồng giả làm chó để 'lách' lệnh giới nghiêm phòng dịch COVID-19