Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã có mặt ở miền Trung để tiếp tục làm từ thiện