Vợ của anh - Chế Buồn của anh

Thanh niên hát xong bài này thì phải chạy thật nhanh kẻo bị vợ đánh cho sấp mặt.

Siêu hài