Vợ đi vắng, chồng dùng độc chiêu giữ con hiếm ai nghĩ ra

Chỉ có cách này mới làm bé không khóc thôi, ông bố quả là người sáng tạo.

Siêu hài