Vợ ngoại tình nhưng chồng vẫn khoan dung chấp nhận ‘người thứ ba’ như người thân trong gia đình