Võ sĩ hạ Knock-out đối thủ bằng đòn trỏ

Tags: đòn trỏ  |  võ tự do  |  MMA  |  hạ knock-out  |  võ sĩ