Vợ và con khóc nghẹn tiễn đưa nhạc sĩ Xuân Hiếu

Những ngày qua, vợ nghệ sĩ Xuân Hiếu gần như không còn sức lực bởi quá thương tiếc chồng.

Giải trí