Volvo thả hàng loạt mẫu xe mới từ trên cao xuống để diễn tập cứu hộ

Volvo đã thực hiện các bài kiểm tra khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.

Thứ hai, 16/11/2020 19:51

Kinh doanh