Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách đạt gần 70% kế hoạch

Tính chung 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 354.600 tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch năm và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Thông tin được công bố từ Báo cáo Kinh tế-Xã hội tháng 10 của Tổng cục Thông kê, ngày 29/10 cho biết vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10 ước tính đạt 10,25% so với kế hoạch năm 2020 và tăng không đáng kể so với mức 10,15% của tháng Chín.

Song so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười và 10 tháng năm nay tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

'Mặc dù các bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện những giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên tình hình mưa bão ở miền Trung trong tháng 10 đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình,' báo cáo chỉ ra.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng đạt 52.000 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 354.600 tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch năm và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2019 (bằng 68,8% và tăng 6,7%), theo đó vốn trung ương quản lý đạt 62.100 tỷ đồng, bằng 67,7% kế hoạch năm và tăng 67,8% so với cùng kỳ, vốn địa phương quản lý đạt 292.500 tỷ đồng, bằng 70,3% kế hoạch năm và tăng 29%./.

Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/von-dau-tu-thuc-hien-tu-nguon-ngan-sach-dat-gan-70-ke-hoach/674116.vnp

Tags: vốn đầu tư  |  ngân sách nhà nước  |  vốn địa phương  |  vốn trung ương