Vpop 2017 không thiếu hit, ấy thế mà Táo quân lại chế hẳn ca khúc từ 2015