Vụ 2 thi thể trong bê tông: Gia đình các nạn nhân nói gì?