Vụ 2 thi thể trong bê tông: Phút cúi đầu nhận tội của nghi phạm cố tuyệt thực