Vụ 2 xác người trong bê tông: 1 nghi can đã khai báo