Vụ Dũng Cam: Việt Nam bắt giam, tòa Campuchia xét xử