Vụ Gateway: Khởi tố cùng tội danh, bà Quy bị tạm giam, sao ông Phiến được tại ngoại?