Luật sư của Phương Nga xác minh thân chủ đi du lịch cùng ông Mỹ