Vụ Lexus biển 6666 tông chết 4 người: 'Run quá nên quỳ'