Vụ MobiFone - AVG: Đặt bút ký vì được hứa sẽ cho làm bộ trưởng