Vụ MobiFone mua AVG: Bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò quan trọng nhất