Vụ Phạm Công Danh: Không có căn cứ thu hồi 6.126 tỷ cho VNCB

VKS xác định 6.127 tỷ là vật chứng nhưng không nói rõ cơ chế thu hồi. Khi điều tra, Bộ Công an xác định việc gửi tiền, thu tiền của 3 ngân không sai nên không có căn cứ để thu hồi.

Pháp luật