Vụ Rạng Đông: Chưa phát hiện người dân biểu hiện cấp tính bất thường