Vụ Rạng Đông: Đã thu gom gần 1.100 tấn vật liệu sau cháy