Vụ án nữ sinh giao gà: Người cha ít xuất hiện và nỗi buồn người đánh án