Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Đã vận chuyển hơn 44 tấn rác thải nguy hại đi xử lý