Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Khám sức khỏe cho hơn 1.700 học sinh