Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Các bức tranh quý được phục chế, lưu giữ ở nơi an toàn