Vụ cháy Rạng Đông: Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra