Vụ cháy công ty Rạng Đông: Kết quả khám sức khỏe của phóng viên VOV