Vụ cháy công ty Rạng Đông: Mở thêm đường để đưa phế thải ra ngoài nhanh hơn