Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Kiểm tra thủy ngân cho học sinh ở Hạ Đình