Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Dự kiến, khoảng 7 ngày nữa, công tác thu dọn hiện trường sẽ hoàn tất