Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Thêm 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm thủy ngân trong ngưỡng cho phép