Vụ đổ dầu thải xuống sông Đà: Vẫn còn người đứng sau?