Vụ gian lận điểm thi Hoà Bình: Công bố bất ngờ, nâng điểm thi từ năm 2017