Vụ hai thi thể trong bê tông: 'Còn ai đứng sau không?'