Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Hiện trường ngôi nhà nơi phát hiện án mạng giờ ra sao?