Vũ khí cổ đại - Sức mạnh của đại bác

Pháo cối có đặc điểm cực kì đáng sợ là nó không bay đến từ nơi ta dễ dàng có thể nhìn thấy, mà nó đến từ một khoảng cách xa nên ta không thể biết ai đang bắn mình.