Vũ khí tối tân - Tác chiến không gian hẹp - Phần 2

Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu năm loại vũ khí đứng đầu trong bảng xếp hạng của chương trình, đó là những loại vũ khí được đánh giá là độc đáo và hiệu quả nhất trong tác chiến không gian hẹp.

Quân sự