Vụ ngập gần 6.000 nhà dân ở TP Vinh: Làm đường quên làm cống