Vụ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Dậy từ bốn giờ sáng đưa con đi xét nghiệm