Vụ nhốt trẻ trong tủ quần áo: Trường sắp dừng hoạt động