Vụ nhốt trẻ vào tủ quần áo: Nhà trường sa thải ba cô giáo